TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Nihat GÖKBULUT Onursal Üye, Danışma Kurulu Üyesi

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=21&p_sicil=5633