TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Üyelik

TÜRKİAD’A KİM ÜYE OLABİLİR?

Kırıkkaleli aydın ve seçkin hemşehrilerimizin yer aldığı kısa adı TÜRKİAD olan Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneğine Türkiye veya yurtdışında yerleşik olup aşağıdaki koşulları taşıyan ve giriş aidatını ödeyen gerçek kişiler ile bu kişilerin sahibi, ortağı ve/veya yöneticisi olduğu tüzel kişiler, aşağıda yer alan üye formunu doldurup derneğimize ulaştırarak üye olabilir:

1- Kırıkkaleli (Kırıkkale ilinde doğmuş veya nüfusuna kayıtlı veya yerleşmiş veya okumuş veya çalışmış, vb.) olmak,

2-a- Tacir veya Sanayici (Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Odası veya Ticaret Borsası üyesi) olmak,

veya

2-b- Üniversite mezunu olup kamu veya özel sektörde veya üniversitelerde veya meslek odalarında/birliklerinde veya siyasi partilerde veya STK'larda uzman (hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, öğretmen, avukat, mimar, mühendis, mali müşavir, noter, denetçi, müfettiş, vs.) veya akademisyen ve/veya yönetici veya Milletvekili, İl Genel Meclisi Üyesi veya Belediye Meclisi Üyesi olmak.

TURKIAD-UyelikFormu     TURKIAD-TüzelÜyelikFormu

 

TÜRKİAD ÜYELİK AİDATI NE KADARDIR VE NASIL ÖDENİR?

Giriş Aidatı gerçek kişiler için 50,00 TL (01.07.2022 tarihinden itibaren 100,00 TL ve tüzel kişiler için 100,00 TL (01.07.2022 tarihinden itibaren 200,00 TL)’dir. (Bir kez ödenir.)

Yıllık Aidat gerçek kişiler için 120,00 TL (01.07.2022 tarihinden itibaren 240,00 TL ve tüzel kişiler için 600,00 TL (01.07.2022 tarihinden itibaren 1.200,00 TL)’dir. (Her yıl ödenir.)

İlk yıla ilişkin yıllık üye aidatı, üyeliğin başladığı aydan yılın son ayına kadar ay sayısı dikkate alınmak suretiyle orantı kurularak hesaplanır. 

Giriş Aidatı aşağıda belirtilen TÜRKİAD banka hesabına veya alındı belgesi karşılığında Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Saymana nakit olarak ödenebilir.

Türkiye İş Bankası A.Ş. Ankara Şubesi, Şube Kodu: 4200, Hesap No: 5845054, IBAN: TR840006400000142005845054

Yıllık Aidat peşin veya aylık veya üçer aylık veya altışar aylık şekilde aynı banka hesabına veya alındı belgesi karşılığında Başkan veya Genel Saymana nakit olarak veya aşağıda yer alan mail order formu doldurulup derneğimize ulaştırılarak kredi kartı ile ödenebilir. 

turkiad-KrediKSFormu-2016 

 

Not: Havale ve EFT işlemlerinde derneğimizin uzun adı "Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği" kullanılmalıdır.