TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Mustafa ÖZYÜREK Onursal Üye

Özgeçmişi: 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=23&p_sicil=5952 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_%C3%96zy%C3%BCrek