TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Dr. Attila TANRIVERDİ Danışma Kurulu Üyesi