TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Dr. Ali Asker DEMİRHAN Yönetim Kurulu Başkanı

1964 yılında Kırıkkale’de doğdu. Baba tarafından Kırıkkale Hasandedeli ve ana tarafından Balışeyh Koçubabalıdır.
Atatürk İlkokulundan 1975 yılında, Kurtuluş Ortaokulundan 1978 yılında ve Kırıkkale Lisesinden 1981 yılında pekiyi derecelerle mezun oldu. 1981 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında lisans diploması alarak mezun oldu.
1983 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Tescil Memuru olarak Devlet memurluğuna başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra girdiği Uzman Yardımcılığı ve Müfettiş Yardımcılığı sınavlarının çoğunda başarılı oldu ve 1986 yılının Ocak ayında İçişleri Bakanlığından ayrılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcı8sı olarak görev aldı.
İdeali olan Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını birincilikle kazandıktan sonra, Merkez Bankasından ayrılarak 1986 yılının Mayıs ayında Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığında göreve başladı. Üç yıl süren Maliye Müfettiş Yardımcılığını müteakip Haziran 1989’da girdiği yeterlik sınavını birincilikle kazarak 1989 yılında Maliye Müfettişliğine atandı. Ağustos 1989 – Mart 1990 döneminde kısa dönem askerlik hizmetini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Okulu ve Er Eğitim Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ABD Askeri Yardım Kurulu Türk Karargâh Birliği Komutanlığında tamamladı. Askerlik sonrası Maliye Müfettişi olarak görevini sürdürürken Ekim 1991 – Ocak 1992 döneminde Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinde devam ettiği “Ekonomik ve Mali Politikalar Uzmanlık Kursu”nu birincilikle tamamladı.
Haziran 1992 – Temmuz 1994 döneminde görevli olarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Eyaleti New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi, Uluslararası ve Kamu İşleri Okulunda “Ekonomi Politikası Yönetimi” yüksek lisans (master) programına Dünya Bankası bursuyla devam etti; bu kapsamda Haziran – Kasım 2003 döneminde ABD’nin başkenti Washington, DC’de bulunan Dünya Bankasında staj yaptı ve çalışmalarını başarıyla tamamlayıp yüksek lisans (master of international affairs) diplomasını alarak Türkiye’ye döndü.
Yine Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak görevini sürdürürken Temmuz 1995 – Temmuz 1996 döneminde Birleşmiş Milletler Gönüllü Uzmanı olarak Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’ya gönderildi ve Kazakistan Maliye Bakanlığında dış yardımların koordinasyonu ve yönetimi konusunda UNDP – Asya Kalkınma Bankası ortak projesi kapsamında danışmanlık yaptı. Bu arada Rusça dersleri aldı.
1996 Haziran ayında terfi ederek Maliye Başmüfettişliğine atandı ve Kazakistan dönüşü bu görevini sürdürürken 1996 yılı Ekim ayında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Doktora Programına başladı.
1997 Ağustos ayında Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Üç yılı aşan Daire Başkanlığı görevi sırasında dış ilişkiler ağırlıklı olmak üzere muhtelif şubeleri ve OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezini yönetti, OECD Kore ve Viyana Vergi Merkezlerinde ders verdi, Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak Avrupa Birliği ve OECD toplantılarına katıldı. 1999–2000 yıllarında DPT Müsteşarlığı tarafından koordine edilen 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına “Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri”, “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri” ve “Petrol Ürünleri” Özel İhtisas Komisyonları üyesi olarak katıldı. 1998 yılında Harvard Üniversitesi Harvard Institute for International Development tarafından düzenlenen “Vergi Politikası Analizi ve Gelir Tahmini”, 1999 yılında ABD Hazine Bakanlığı, Internal Revenue Service tarafından düzenlenen “Denetim Planlaması”, 2000 yılında Japonya Maliye Bakanlığı Institute of Fiscal and Monetary Policy (Policy Research Institute) tarafından düzenlenen “Maliye ve Para Politikası” kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.
2000 yılı Ekim ayında Maliye Bakanlığındaki Daire Başkanlığı görevinden istifa ederek Devlet memurluğundan ayrıldı ve Ekim 2000 – Ağustos 2001 döneminde bünyesinde gazete, radyo ve televizyon şirketleri de bulunan bir şirketler grubunda Grup Başkan Yardımcısı olarak İstanbul’da özel sektörde görev yaptı.
2001 Aralık ayında Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığına yeniden katıldı. Maliye Bakanlığında bugüne kadar düzenlenen çok sayıda hizmet içi eğitim programına katıldı. Ayrıca, Mart – Temmuz 2003 döneminde devam ettiği Milli Güvenlik Akademisinde 54. Dönem Akademik Eğitim ve Öğretim Programını başarıyla tamamlayarak diploma aldı. “Devlet Teşkilatı”, “Maliye Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri” konularında ders verdi. “Stratejik Yönetim ve Devlet Muhasebesi” konulu doktora tezi 2007 Aralık ayında jüri tarafından kabul edildi. Mart-Nisan 2008 döneminde TODAİE tarafından düzenlenen 39. Dönem Kamu Diplomasisi Eğitim Programını başarı ile tamamlayarak sertifika aldı.
Yeminli Mali Müşavir ve Certified Fraud Examiner Ruhsatları, Bağımsız Denetçi Belgesi ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı sahibi olup, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası, Maliye Müfettişleri Derneği, DENETDE, Association of Certified Fraud Examiners ve Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği üyesidir.
Makaleleri muhtelif kitap, gazete, bülten ve dergilerde yayımlanmış olup, Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca 2004 yılında yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi kitabı başkanlığını yaptığı bir ekip tarafından hazırlanmıştır. KAMU-DER (Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği) tarafından 15.05.2010 tarihinde Yılın Başkan Yardımcısı ödülü, ASTOP (Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu) tarafından 05.12.2013 tarihinde (Dünya Gönüllüler Günü) Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi, RADEV (Radyo Evi Derneği) tarafından 14.03.2014 tarihinde Yılın Pozitif Sivil Toplum Lideri Ödülü verilmiştir.
23.04.2015 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak kamu görevini sürdüren, ileri düzeyde İngilizce, temel düzeyde Almanca ve Rusça bilen Dr. Ali Asker DEMİRHAN, Beyhan DEMİRHAN ile evli olup, üniversitede yüksek lisans öğrencisi bir kız ve lisans öğrencisi bir erkek çocukları vardır.
   
ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ALDIĞI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
 
Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği (TÜRKİAD) Yönetim Kurulu Başkanı (Kurucu Üye, Eski Genel Sekreter)
 
Hasandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (Kurucu Üyesi ve Danışma Kurulu Eski Başkanı)
 
Ankaralılar ve Ankaraya Hizmet Verenler Derneği Üyesi
 
Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Konfederasyon Temsilcisi (Disiplin Kurulu Eski Başkanı, Denetim Kurulu Eski Başkanı)
 
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi Denetim Kurulu Eski Üyesi
 
Türk Ocakları Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Eski Üyesi
 
Toplumsal Saydamlık Derneği Denetim Kurulu Eski Üyesi 
 
Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Eski Üyesi (Muhasip) 
 
Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
 
Columbia University Club of Turkey Üyesi
 
Türk-Amerikan Derneği Üyesi
 
Maliye Müfettişleri Derneği Üyesi
 
Association of Certified Fraud Examiners Üyesi
 
Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği Kurucu Üyesi
 
Devlet Denetim Elemanları Derneği Denetim Kurulu Eski Başkanı
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi Denetleme Kurulu Eski Başkanı, Genel Merkez Temsilcisi
 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Üyesi
 
Türkiye Kızılay Derneği Çankaya Şubesi Üyesi
 
DEKSİM Derneği Yönetim Kurulu Eski Üyesi
 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Üyesi
 
Haymana Termal Sevenler Derneği Disiplin Kurulu Başkanı
 
Ankara Üniversiteliler Derneği Üyesi
 
Başkent Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyesi ve Dış İlişkiler Kurulu Başkanı
 
Kamu Görevileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Onur Kurulu Üyesi
 
Sosyal Demokrasi Derneği Üyesi 
 
Hakk'ın Hukukunu Koruyan Güruhu Naci Derneği Üyesi